Demostracions


Mostres de textos alineats

  • Estat de desenvolupament del febrer del 2002 i del maig del 2004
  • Maig del 2001, proves experimentals d'inferčncia de diccionaris bilingües:
  • Corpus de demostració
  • Referčncies:

    Per comentaris i observacions, poseu-vos en contacte amb Lluís de Yzaguirre

    Pàgina servida per
    Projecte Apache